dansker i udlandet

er du dansker i Berlin, London, Barcelona, Mumbai, Sidney …

hvorfor en dansk terapeut ?

vi kan alle i perioder af vores liv have brug for en ekstern person til at vende vores situation, bekymringer, sten på vejen, glæder, sorger etc. med. Dette uanset hvor vi befinder os. Der er altid omkostninger ved vores valg – og ved at bo i udlandet, er der andre omkostninger og udfordringer – og glæder eller ‘befrielser’ – end ved at bo i sit hjemland; disse kan det være givende, at få kastet et ekstra og mere nuanceret lys på, så livet kan tages endnu mere ind !

…. dette er i reglen, trods dygtige sprogkundskaber, nemmest på vores modersmål, eftersom mange af de fine og subtile nuancer lettere bliver udtrykt, registreret og opfanget, når vi udtrykker os på vores førstesprog.

jeg har i min terapi stor opmærksomhed på kropslige sansninger, da det er gennem kroppen, vi mærker os selv – og hvorfor betyder sproget så så meget ? – Fordi vi (ud over vores nonverbale kommunikation) italesætter vores indre liv via sproget. Her lytter jeg meget til hvilke ord, du vælger og hvordan du vælger at betone dine ord, for at komme tættere på hvad der egentlig rører sig inde i dig. Denne proces med at lytte efter nuancerne er vigtig for, at jeg kan give dig detaljeret og nuanceret feedback, så du bliver mere klar på hvilke ‘stemmer’, der rører sig inde i dig – og dette foregår mest optimalt på vores modersmål.

fysiske sessioner kan suppleres/erstattes af Skype-sessioner. Jeg har gennem mange år praktiseret Skype-sessioner med danskere bosat i udlandet og jeg er forundret over hvor godt det rent faktisk fungerer. Nu har Coronasituationen gjort det at kommunikere virtuelt meget mere naturligt for de fleste. Min erfaring er, at det, at tale på sit modersmål og at have kontakt med en person, hvor man har tillid og føler sig mødt, (holdt) og rummet gør, at ‘telefon’-afstanden har overraskende lille betydning – nogle gange kan man endda føle det rart, at man er hjemme i sine vante omgivelser.

du meget velkommen til at kontakte mig på louise@louisejarvad.dk eller +45 26224428 uanset hvor du bor – tidsforskel finder vi ud af at tage højde for.

jeg bestræber mig på at svare dig så hurtigt som muligt.

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst