stress- og prioriteringscoaching

stress- og prioriteringscoaching
 
vi bliver stressede fordi vi er i en situation, hvor vi skal for meget på for lidt tid og fordi vi ikke kan finde ud af at prioritere mellem vores gøremål.
 
det kan være overordentligt svært at prioritere – fordi enhver prioritering også indebærer en nedprioritering eller et fravalg af noget andet.
 
det kan være svært at prioritere fordi vi ikke ved hvilken del af os, vi prioriterer fra. Oftest er vi – af mange gode grunde – ikke bevidste om hvilke drivkræfter i os, det er, der er styrende i en given situation.
 
i prioriteringscoachingen er det vigtigt for mig, at hjælpe dig til et bedre overblik over dine indre aktører – og ganske enkelt derved at hjælpe dig i prioriteringen af dine valgmuligheder, så du ikke stresser dig selv unødigt.
 
prioriteringen foregår efter en undersøgelse af dine dybere værdier, så du oplever vigtigheden af at lave dine prioriteringer, netop som du gør.

vi bliver i vores hverdag ofte forvirret af sammenblandingen af hvad der haster og hvad der er vigtigt – ofte får det, der haster en position af at være vigtigt selvom det kun er vigtigt set i et kort tidsperspektiv – det medfører, at det, som virkelig føles vigtigt for os, ikke bliver prioriteret.
 
i prioriteringscoachingen giver du dig mulighed for virkelig at mærke efter hvilke valg og prioriteringer, der betyder noget i hele dit liv – ikke kun fra den ene e-mail til den næste.
 
i prioriteringscoaching er valget i centrum, vi vælger hele tiden – til og fra. Kommer vi til i vores liv, at vælge for mange ting til, som er drevet af ydre normer og andres definitioner (eksistentialisterne kalder det ‘essensen’), kommer der en eksistentiel ubalance i vores liv. Essensen skaber en umiddelbar følelse af tryghed, mening og forudsigelighed indenfor de ydre regler, konventioner og givne sandheder, men det er også her, den snigende uro, depression, angstfølelser, stress og utilfredshed i livet kommer over os.

“når jeg har denne frihed og selv vælger den jeg er og er ansvarlig for valget, har jeg virkeliggjort min eksistens. Og omvendt, hvis vi automatisk overtager roller, definitioner og forventninger og bliver “anden-styret”, lever vi et inautentisk liv”

skriver den norske psykolog og forfatter Anne-Lise Løvlie Schibbye (Relationer, 2007) – og det er i det in-autentiske liv, vi er disponible for psykisk og fysisk mistrivsel.
 
Der er i livet mange ting, vi naturligt skal som konsekvens af de konstellationer og relationer, vi indgår i. Gennem prioriteringscoaching kan du blive mere bevidst om hvor du selv har valgt til og fra – og i givet fald gerne vil (blive bedre til at) vælge til og fra – for gennem følelsen af og bevidstheden om selvbestemmelse i dit eget liv, at undgå følelsen af manglende overblik. Det er fraværet af overblik, mening og styring, der oftest fører til stress.
 
Det lyder umiddelbart så ligetil og enkelt – og det er det også – og samtidig ikke, men det kan blive meget mere enkelt, når du får en fornemmelse af hvilke drivkræfter, der er på spil i dig. Prioriteringscoaching er spændende, opmuntrende og livgivende !

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst