parterapi

siden er under udarbejdelse

…jeg vil dog skrive en smule, da jeg gennem mange år har arbejdet med – og dygtiggjort mig i – parterapi i min praksis, hvorfor det er lidt misvisende, at jeg ikke har særskilt information om netop denne del af mit virke. Det skyldes nok, at den måde par ofte starter her er, at de har hørt fra/om andre par, som går (eller har gået) her – eller den ene part har gået her i individual terapi og så derfra har fået ønsket om, at partneren også kunne deltage. Dette typisk som forlængelse af den ene parts terapi eller som selvstændigt opstået ønske bundende i enten parforholdskonflikter eller ønsket om at tage potentielle konflikter i opløbet.

parforholdsproblematikkerne kan være at det er svært at forstå den anden, utroskab – og hvordan kommer vi videre (alene eller sammen), barnløshed, at gå fra at være kærester til at være en familie, relationer til ‘den gamle familie’, ubalance i forholdet, sex og/eller sexualitet, ensomhedsfølelse, kommunikationsproblemer, svigerfamilien, forskellig tilgang til fx sårbarhed eller vrede, svigt, “passer vi overhovedet sammen ?”, børneopdragelse, “skal vi blive sammen eller gå hver til sit ?”, praktik etc.

min terapiform, når det gælder par, bygger på samme grundfundament som den individuelle terapi – og netop i parterapien er bevidstheden om hvordan vi knytter an til andre og hvordan vores nervesystem reagerer, når vi er sammen med andre af stor vigtighed. Derfor er det væsentligt, at vi får skabt et trygt rum, hvor i begge kan føle sig så trygge som muligt, og vi derfra kan gå på opdagelse i jeres indre landkort.

jeg er af den opfattelse, at vi netop individuelt og som par kan lære og udvikle os dér, hvor parforholdet knirker eller er særligt svært. Men det kræver til tider hjælp, mod og støtte, at gå ind i problemerne og at gå et spadestik dybere, da problematikkerne ofte bunder – og kan ribbe op – i gamle sår, som vi af mange årsager har været nødt til at dække til og ikke tage os af.

for mig er det vigtigt, at I hver især bliver mere bevidste om hvad i ønsker og længes efter og hvorfor; opmærksomme på hvorfor det kan være svært at mærke sine egne ønsker og længsler og få dem formuleret på en ordentlig måde OG at i får en forståelse for jeres partner – hvorfor han eller hun gør, som han/hun gør eller ikke gør. Mit “motto” er

..at der bag en hvilken som helst handling stort set altid ligger en positiv intention

når vi ved, hvad der driver os selv eller vores partner (den bagvedliggende positive intention), er det også lettere ikke at insistere på at få ret eller at få det præcis som jeg vil have det – og tilsvarende bliver rummeligheden for partneren større, når vi forstår ham eller hende og dennes længsler og motiver bedre.

kogt ned, handler parterapien ofte om at se på hinanden med nye øjne. Finde ud af egne ønsker og længsler og at få disse bearbejdet og udtrykt på en konstruktiv måde til partneren – vel vidende, at man ikke nødvendigvis får det, man umiddelbart gerne vil have. Det kan være, at det ikke er muligt i dette parforhold, i de ønskede mængder, på dette tidspunkt eller under disse omstændigheder – men så er der tale om et valg eller et tilvalg – og det giver en god følelse af styring i eget liv.

privat er jeg gift med min mand gennem 31 år og vi har tre børn i tyverne.

du/i er velkommne til at maile (louise@louisejarvad.dk) eller ringe (26224428) til mig for en uforpligtende samtale

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst