psykoterapi

i min praksis er der mange henvendelsesårsager.

det kan være forskellige former for angst, særlig sensitivitet, stress, depression, spiseforstyrrelser, ocd, parforholdsproblemer, utroskab, sexualitet, livskriser, kønsidentitet, fysisk eller psykisk sygdom (enten dig selv eller hos pårørende), problematiske familierelationer, evne til selfcompassion, grænsesætningsproblematikker, narcissismeproblematikker eller ønsket om personlig udvikling.

for mig er det ikke så væsentligt hvad og hvordan vi benævner, men hvordan vi kommer bag om problemet, så du kan få det bedre i dit liv.

hvis liv lever du ?

vi står i vores liv overfor et utal af valg og valgmuligheder, og det er ikke altid lige let, at finde ud af hvilken retning vi skal tage for at tilgodese alle de hensyn, vi også ønsker at tage.

min terapi lægger vægt på, at du, som klient får en bedre mulighed for at mærke hvilke valg du selv dybest set ønsker at tage.

At -trin for trin- gå ind bag alle de forskellige lag, vi alle som en form for beskyttelse har lagt udenpå vores inderste kerne, siden vi var helt små. I et nænsomt, blidt, medfølende, nysgerrigt og til tider udfordrende rum, – med dig – at udforske dine reaktioner, din adfærd, dine tanker og følelser – og i dit tempo hjælpe dig på vej til at løsne (mere) op for nogle af de spændinger (det være sig psykiske såvel som kropslige), vanemæssige tankegange og adfærdsmønstre, blokerende traumatiske oplevelser mange af os går rundt med – eller sætte spot dér, hvor tvivlen på dig selv fylder, så du ikke er i stand til fuldt at mærke den sti, du går på.

at blive mere klar over hvem vi dybere set er, med de sider, vi rigtig godt kan lide og dem, vi har svært ved at identificere os med, at blive klar over hvad vi reelt ønsker – og hvorfor – er ikke det samme som, at ønsket eller behovet også skal leves ud, men det er med til at give en indre ro og en bedre ballast, – at være i stand til at rumme og acceptere hele sig – og leve sit eget liv.

min terapi udnytter og har udgangspunkt i den rigdom af informationer, kilder til tryghed, glæde og tilfredshed, kontakt til sorg og længsler, vores kroppe indeholder og den og jeg vil gerne hjælpe dig med at udforske dit eget “landkort” og hjælpe dig til at finde netop dine ømme punkter, som med opmærksomhed, accept, viden og nysgerrighed vil vende sig fra at have givet forhindringer til at blive neutrale eller ligefrem til at blive blandt dine ressourcer.

terapien kan bruges til at løse konkrete problemstillinger som angst, relationelle problemer, stress etc. Vi kan også gå længere ind bag den konkrete problemstilling og se, hvad det er for motiver og kræfter, der ligger bag, for det er ofte sådan, at vi kommer til at udspille mange situationer i hver sin udklædning, men med samme dybereliggende ubalance eller tema til årsag.

i min praksis er der som sagt mange henvendelsesårsager. Du kan som klient henvende dig med ønsket om at arbejde med forskellige former for angst herunder f.eks. helbredsangst, særlig sensitivitet, stress, depression, spiseforstyrrelser, ocd, livskriser, parforholdsproblemer, problematiske familierelationer, kønsidentitet, sexualitet, narcissismeproblematikker eller et ønske om personlig udvikling. For mig er det ikke nødvendigvis det vigtigste hvad og hvordan vi benævner – selvom det kan være en hjælp i arbejdet, ikke mindst for vores hjerne, som gerne ser konkrete overskuelige løsninger på komplekse problemstillinger – det væsentlige er, hvordan vi kommer bag om problemet, så du kan få det bedre i dit liv.

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst