coaching

terapi eller coaching ?
 
som udgangspunkt er coaching fremad- og målrettet hvorimod terapien også tager spadestikket dybere til forståelse og forløsning af årsagssammenhængene i vores tanker, følelser og adfærd.
 
ønsker du coaching, har du som oftest et mål, du gerne vil nå – og du har brug for sparring og (måske ligefrem pågående) spørgsmål til at blive mere klar på hvad det er, der skal til for at du når frem til dit mål.
 
du kan have brug for hjælp til at finde motivationen, som netop er drivkraften til at nå dit mål. Få øje på og mærke de ressourcer, du er i besiddelse af. Og hjælp til at se på de forhindringer, som du er stødt på – eller frygter at støde på – eller endnu ikke selv har erkendt blokerer for dig. Mange gange ændrer problemstillingerne karakter, når der kommer lys på dem – og vi kan have stor gavn af at få en anden – gerne uinvolveret – til at ‘holde lyskeglen’ for os.
 
det, du ønsker coaching omkring kan være af såvel arbejdsmæssig, sportslig som personlig karakter.

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst