særlig sensitivitet og angst

“Derimod vil jeg sige, at dette er et Eventyr, som ethvert Menneske har at bestaae, at lære at ængstes, for at han ikke enten skal fortabes ved aldrig at have været angest, eller ved at synke i Angesten; hvo der derfor lærte at ængstes retteligen, han har lært det Højeste.”

Søren Kierkegaard i ‘Begrebet Angest’, 1844.

helt siden jeg begyndte som ‘trænings’terapeut, har jeg haft en primær vægtning af klienter med særlig sensitivitet (Dr. Elaine N. Arons begreb ‘The highly sensitive person’, HSP) og angstproblematikker. Dette og en særlig forkærlighed for [eksistensen og udforskningen af] det sarte og mere skrøbelige i vores sind har gjort, at jeg gennem mere end 10 år har haft en overvægt af klienter, hvor angsten har haft et for kraftigt tag i deres liv.

angst er noget vi alle oplever. Mennesket er som udgangspunkt angst – og det skal vi også være, ved at ængstes beskytter vi os mod potentielle farer, men vi skal – som Kierkegaard udtrykker det “ængstes retteligen”. Vi skal finde balancen, hvor vi på den ene side ikke må blive lemfældige og overmodige – og på den anden side heller ikke bliver for styrede, overvældede eller ligefrem overmandede og invaliderede af angsten.

jeg oplever angsten som et symptom på – eller ventil overfor – dybereliggende ubalancer og problemstillinger, typisk i forhold til de eksistentielle grundvilkår, – livsvilkår, som vi alle er underlagt.

[De eksistentielle værensbetingelser kan forsimplet forklares som visheden om at vi alle skal ; at vi har frihed og dermed ansvar i vores eget liv – hvordan skal jeg leve mit liv ?; meningsløshed – hvad er meningen med livet ? med mit liv ? – og dilemmaet mellem selvstændighed (adskillelse) og samhørighed – vilkår, som alle mennesker lever med og hvis konsekvenser vi alle fra tid til anden kan optages eller opsluges af].

min tilgang til angstproblematikker er derfor dels at lytte til og undersøge hvordan de påvirker dig som klient i dit liv og din hverdag – men også at gå ‘ind bag’ ved angstens stemme. Som den norske psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye udtrykker det i sin bog “Livsbevidsthed” :

Angsten ligger altid der, hvor jeg dybest set befinder mig som menneske

Anne-Lise Løvlie Schibbye i sin bog “Livsbevidsthed”

som ID-psykoterapeut har jeg forskellige tilgange til psykoterapien – jeg arbejder adfærdsterapeutisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentielt, humanistisk og transpersonelt.

ofte er den psykoterapeutiske tilgang til angstproblemer kognitiv behandling (kognitiv adfærdsterapi). Den kognitive terapi er en meget veldokumenteret terapiform og bygger forsimplet på, at vores problemer og udfordringer skyldes, at vi oplever verden gennem et filter af begrænsende overbevisninger og tolkninger af virkeligheden – og at det er gennem arbejdet med disse filtre og tolkninger, at vi hjælper klienten til at symptomerne forsvinder eller begrænses, således at angstsymptomet ikke hæmmer klienten længere.

jeg oplever imidlertid vigtigheden af også at gå et eller flere spadestik dybere – for som Heidegger (tysk filosof 1889-1976) udtrykker det :

Angsten forsvinder ikke så længe vi fokuserer på ydre problemer*. Den melder sig igen og igen, til vi tager den alvorligt og lytter til dens budskab

Heidegger

[*måden angsten viser sig på, eksvc helbredsangst, ocd, panikangst, dødsangst, fobier, tvangstanker etc; lj]

jeg vil hjertens gerne gå med dig et stykke ad vejen, være med dig, når du vover at lytte til og bag angstens stemme eller hvor problemerne bliver så uhåndterlige og smertefulde, at de ikke kan eller skal klares på egen hånd.

du er velkommen til at maile (louise@louisejarvad.dk) eller ringe (26224428) til mig for en uforpligtende samtale, hvadenten du selv oplever angst eller du er tæt på én med angstproblemer … også selvom du ikke har læst ovenstående !

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst