unge

er du ung ?

jeg arbejder med mange unge i min praksis. Det være sig som coach, mentor og/eller psykoterapeut.

det kan være befordrende og befriende for den unge, at have et neutralt sted, hvor alle tanker kan vendes, – og hvor tanker, oplevelser og følelser kan vendes og drejes med en erfaren og på feltet fagligt funderet voksen, som ikke er en del af familiedynamikken derhjemme. Ofte kan blot det, at få svære tanker luftet (uden risiko for, at det udløser følelsesmæssige reaktioner, som hos f.eks. forældre) gøre, at tankerne ikke længere opleves som så stor en byrde – problemet kommer til at syne og virke mindre – og der frigives energi til vigtigere ting.

nogle henvender sig hos mig for at have en form for fristed, andre kommer med mere konkrete problemstillinger, som vi arbejder med. Nogle gange er det den unge selv, som henvender sig, andre gange tager forældre eller andre nære voksne den første kontakt.

henvendelsesårsagerne kan være angst, dårligt selvværd, manglende motivation, spiseforstyrrelser, mobning, særlig sensitivitet, problemer i relation til venner [herunder opslidende ‘venindefnidder’] og/eller familiemedlemmer, et ønske om at blive bedre til at fokusere, et ønske om at blive bedre til at prioritere (- i tid, venner, sport, skolearbejde, etc), OCD, søvnproblemer, at ville lære mindfulness, etc – aspekter af det, at være menneske – et ungt menneske på vej.

jeg har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi aftaler, hvis der er noget, jeg evt. skal sige videre til dine forældre (dig, som forælder) og ellers er der ikke noget af det, som du fortæller, som går videre.

jeg er selv mor til tre og har en stor indsigt i gruppedynamikker i børne- og ungegrupper. Mine to sønner er i midt-slut tyverne og min datter er netop gået ind i sine tyvere. Alle tre med baggrund i eliteidræt.

Louise Jarvad

psykoterapeut, id

spec. i angst